เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

รายละเอียดงาน

 1. ดำเนินการฝึกอบรมพนักงานรักษาความสะอาด ตามหลักสูตรต่าง ๆ ของบริษัทฯ
 2. ดำเนินการด้านธุรการการฝึกอบรม
 3. จัดเตรียมการสอนรายวิชา เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อประกอบการสอน
 4. จัดเตรียมอุปกรณ์การฝึกอบรมรายวิชา
 5. จัดทำคู่มือประกอบการเรียนการสอนรายวิชา
 6. ประเมินผลการฝึกอบรมรายวิชา และจัดทำบันทึกการฝึกอบรมรายชั่วโมง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่จำกัดเพศและอายุ

 • การศึกษา: ระดับปริญญาตรีทุกสาขา

 • หากมีประสบการณ์การทำงาน ด้านฝึกอบรมหรือเคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความสะอาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ความสามารถและทักษะที่จำเป็น

 1. มีทักษะในการเป็นผู้สอน หรือถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้
 2. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
 3. มีทักษะในการสื่อสาร ใช้คำพูดและภาษาท่าทาง อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ
 4. มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับแผนกหรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Word, Excel, Power Point ในการทำสื่อการสอน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานฝึกอบรมได้
 6. สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 7. สามารถปฏิบัติงานในวันหยุด หรือนอกเวลาทำการได้ (สลับหยุด)

ติดต่อ

ส่งเรซูเม่ และเอกสารสมัครงานได้ที่:

คุณพิมพ์ชนก วาณิชย์สุวรรณ

Email: pimchanok.w@ifs-thailand.com

บริษัท ไอเอฟเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด 365/1 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Share this post
Facebook
LinkedIn