เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อ

รายละเอียดงาน

 1. สรรหาเปรียบเทียบราคา / คุณสมบัติ supplier
 2. จัดซื้อจัดจ้าง ตามที่ทางหน่วยงานร้องขอให้ได้ตามเป้าหมาย
 3. จัดทำเอกสารงานจัดซื้อจัดหาตามกระบวนการ
 4. ประเมิน supplier ตามรอบที่กำหนดเพื่อแนะนำปรับปรุงการทำงานร่วมกัน
 5. ติดตามการส่งสินค้า และเช็ค spec จำนวนให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ
 6. เจรจาต่อรองการขอ credit term และราคาที่เหมาะสมกับ supplier
 7. ประสานงานกับฝ่ายบัญชี และการเงิน ในการชำระค่าสินค้า และบริการตามข้อตกลง
 8. จัดทำรายงานประจำเดือน
 9. บริหารสัญญาซื้อ และสัญญาจ้างงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชายหรือหญิง

 • อายุ 22 – 35 ปี

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ อย่างน้อย 1 ปี

 • มีความรับผิดชอบ มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง

 • มีใจรักการบริการ และให้ความสำคัญต่อผลลัพธ์ของงาน
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา

ความสามารถและทักษะที่จำเป็น

 1. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ E-mail ได้เป็นอย่างดี
 2. มีทักษะความชำนาญในการพิมพ์งานเอกสาร
 3. สามารถควบคุมดูแลเอกสารต่าง ๆ ให้สอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติการควบคุมเอกสาร
 4. มีไหวพริบในการทำงาน และมีความละเอียดรอบคอบ
 5. สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานได้
 6. มีความเข้าใจเกี่ยวกับ ISO ในงานจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อ

ส่งเรซูเม่ และเอกสารสมัครงานได้ที่:

คุณภัทร์ศักดิ์ กาญจนภู [ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ]

Email: phatsak.k@ifs-thailand.com

บริษัท ไอเอฟเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด 365/1 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Share this post
Facebook
LinkedIn