การดูแลบำรุงรักษาพื้นที่รอบอาคารนั้น เปรียบเหมือนการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับผู้มาติดต่ออาคารสำนักงานของคุณ งานบำรุงรักษาพื้นที่รอบอาคารแต่ละจุด เป็นงานที่ต้องใส่ใจดูแลเป็นประจำ ไอเอฟเอส จึงได้ออกแบบบริการที่ครอบคลุมการดูแลทุกพื้นที่รอบอาคาร เราไม่เพียงมอบบริการที่มีคุณภาพ แต่สามารถช่วยให้ธุรกิจคุณลดค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคารลงได้อีกด้วย

Pest Control บริการกำจัดแมลง Facility Service, Property Service

บริการป้องกันและกำจัดแมลง

สำหรับงานบริการป้องกันและกำจัดแมลง หนู และปลวก ไอเอฟเอส เลือกใช้ตัวยาและสารเคมีที่มีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานด้านความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดสารตกค้าง มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
ทีมงานของเราผ่านการอบรมให้ความรู้ในงานกำจัดสัตว์รำคาญ ให้คุณมั่นใจว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

ไอเอฟเอส เราให้บริการกำจัดปลวก และสัตว์รบกวนด้วยทีมงานมืออาชีพ ซึ่งจะดำเนินการสำรวจพื้นที่ วิเคราะห์จำแนกชนิดสายพันธุ์ของสัตว์รบกวน เพื่อนำเสนอแนวทางป้องกันและกำจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพ พร้อมติดตามและประเมินผลการทำงานให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยบริการป้องกัน-กำจัดสัตว์รบกวนของไอเอฟเอส ครอบคลุมบริการดังนี้

 • กำจัดปลวก
 • กำจัดมด
 • กำจัดแมลงสาป
 • กำจัดหนู
 • กำจัดแมลง
 • กำจัดยุง
 • กำจัดงู

บริการกำจัดปลวก กำจัดแมลง และกำจัดสัตว์รบกวนต่างๆ ของไอเอฟเอส ดำเนินการตามมาตรฐาน HACCP, GMP, และ ISO ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการป้องกันและกำจัดสัตว์รบกวนหลากหลายชนิด สามารถช่วยสำรวจ ให้คำแนะนำ และวางแผนการทำงานได้อย่างเหมาะสมตามปัญหาของแต่ละธุรกิจ

 • พนักงานไอเอฟเอสผ่านการอบรมทั้งความรู้และการใช้ปุกรณ์เครื่องมือ รวมถึงผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง
 • พนักงานสวมใส่ชุดพร้อมอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งขณะปฎิบัติงาน
 • มีการตรวจความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติงาน
 • ผลิตภัณฑ์คุณภาพได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้ใช้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • ทีมงานเข้าให้ความช่วยเหลือภายใน 48 ชม. ในกรณีพบปัญหา

ไอเอฟเอส เราให้บริการกำจัดปลวก และสัตว์รบกวนด้วยทีมงานมืออาชีพ ซึ่งจะดำเนินการสำรวจพื้นที่ วิเคราะห์จำแนกชนิดสายพันธุ์ของสัตว์รบกวน เพื่อนำเสนอแนวทางป้องกันและกำจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพ พร้อมติดตามและประเมินผลการทำงานให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยบริการป้องกัน-กำจัดสัตว์รบกวนของไอเอฟเอส ครอบคลุมบริการดังนี้

 • กำจัดปลวก
 • กำจัดมด
 • กำจัดแมลงสาป
 • กำจัดหนู
 • กำจัดแมลง
 • กำจัดยุง
 • กำจัดงู

บริการกำจัดปลวก กำจัดแมลง และกำจัดสัตว์รบกวนต่างๆ ของไอเอฟเอส ดำเนินการตามมาตรฐาน HACCP, GMP, และ ISO ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการป้องกันและกำจัดสัตว์รบกวนหลากหลายชนิด สามารถช่วยสำรวจ ให้คำแนะนำ และวางแผนการทำงานได้อย่างเหมาะสมตามปัญหาของแต่ละธุรกิจ

 • พนักงานไอเอฟเอสผ่านการอบรมทั้งความรู้และการใช้ปุกรณ์เครื่องมือ รวมถึงผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง
 • พนักงานสวมใส่ชุดพร้อมอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งขณะปฎิบัติงาน
 • มีการตรวจความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติงาน
 • ผลิตภัณฑ์คุณภาพได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้ใช้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • ทีมงานเข้าให้ความช่วยเหลือภายใน 48 ชม. ในกรณีพบปัญหา

บริการดูแลสวน

ภูมิทัศน์รอบอาคาร เรียกได้ว่าเป็นหน้าตาขององค์กร ที่สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาติดต่อ บริการจัดแต่งสวนจากไอเอฟ ให้บริการบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว ปรับแต่งต้นไม้ ให้มีความสวยงามอยู่เสมอ
ด้วยประสบการณ์จากทีมงานมืออาชีพ เราสามารถออกแบบปรับเปลี่ยนงานบริการได้ตามโจทย์ความต้องการเฉพาะของธุรกิจคุณ
บริการอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ พนักงานทำความสพอาดห้องน้ำ Facility Service, Property Service

บริการสุขภัณฑ์อนามัยในห้องน้ำ

บริการสุขภัณฑ์อนามัยในห้องน้ำ

ไอเอฟเอส ให้บริการดูแลความสะอาดและความปลอดภัยในห้องน้ำอาคาร ให้คุณมั่นใจได้ว่าผู้ใช้บริการจะได้รับความสะดวกและสุขอนามัยจากผลิตภัณฑ์และสุขภัณฑ์ต่างๆจากเราเราให้บริการสุขภัณฑ์อนามัยในห้องน้ำแบบครบวงจร ตั้งแต่งานทำความสะอาด ดูแลบริหารสต็อคของใช้ในห้องน้ำ และจัดการขยะประเภทต่างๆอย่างถูกต้องตามหลักสุขอนามัย

 • เครื่องจ่ายสบู่
 • เครื่องเป่ามือ
 • ผลิตภัณฑ์ปรับอากาศและฟอกอากาศ
 • น้ำยาฆ่าเชื้อโถสุขภัณฑ์
 • น้ำยาทำความสะอาดฝาที่นั่งสุขภัณฑ์
 • กระดาษชำระ
 • ถังขยะผ้าอนามัย

เราให้บริการสุขภัณฑ์อนามัยในห้องน้ำแบบครบวงจร ตั้งแต่งานทำความสะอาด ดูแลบริหารสต็อคของใช้ในห้องน้ำ และจัดการขยะประเภทต่างๆอย่างถูกต้องตามหลักสุขอนามัย

Need more service detail ?