ธุรกิจสุขภาพและสถานพยาบาล

You are here:
Healthcare, Facility Service, Facility Management

ธุรกิจสุขภาพและสถานพยาบาล

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ สถานพยาบาลจำเป็นต้องมีผู้ให้บริการดูแลอาคารมืออาชีพซึ่งสามารถรับรอง มาตรฐานสุขอนามัยระดับสูงและการควบคุมในทุกพื้นที่ ประสบการณ์และความรู้เป็นสิ่งสำคัญในพื้นที่นี้ทำให้สามารถกำหนดมาตรฐานของกระบวน การทำงานที่ราบรื่นตลอดจนการนำเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้เพื่อลดการใช้แรงงานคน วิธีการทำความสะอาดจะต้องได้มาตรฐานสูงและ เป็นไปตามมาตรฐานของสถานพยาบาล ทีมงานของ ไอเอฟเอส ได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะสูง และรูปแบบการบริการที่ทำด้วยทีมงานของเราเอง ทำให้งานมีความเสถียรและความต่อเนื่อง เราทำงานร่วมกับโรงพยาบาลด้วยความมุ่งมั่นเพื่อทำความเข้าใจวิธีการที่โรงพยาบาลต้องการมากที่สุด และมุ่งเน้นไปที่การฟื้นตัวของผู้ป่วยและความเป็นอยู่ที่ดีของเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้ที่มาใช้บริการสถานพยาบาล

Interested in our services?