องค์กรภาครัฐ

You are here:
Public Administration, Facility Service, Facility Management

องค์กรภาครัฐ

บริการบริหารอาคารครบวงจรของ ไอเอฟเอส ครอบคลุมทุกด้านของงานสนับสนุน ช่วยปกป้องและบำรุงรักษาอาคารและทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมทำให้เรามั่นใจว่าสถานที่ที่ ไอเอฟเอส ดูแลสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้บุคลากรที่ทำงานมีความสุขที่สุดและมีประสิทธิผลมากที่สุด นอกจากนี้ ไอเอฟเอส ยังช่วยลูกค้าของเราลดผลกระทบที่มีต่อโลกใบนี้ด้วยการลดการใช้พลังงาน เชื้อเพลิง และน้ำรวมทั้งลดการผลิตของเสีย บริการเสริมเหล่านี้เมื่อรวมกับความเชี่ยวชาญของเรา ในการจัดหาโซลูชั่นด้านงานดูแลอาคารทำให้ ไอเอฟเอส เป็นพันธมิตรที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการบริหารจัดการอาคารให้แก่องค์กรภาครัฐ

Interested in our services?