บริการของเรา

You are here:

ไอเอฟเอส ผู้ให้บริการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจร เราออกแบบงานบริการและงานสนับสนุนอาคารทั้งหมดที่คุณต้องการไว้ในโซลูชันเดียว ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการอาคารและประสบการณ์อันยาวนานในธุกิจงานบริการ ไอเอฟเอส จึงสามารถทำงานร่วมกันลูกค้าทุกกลุ่มธุรกิจ ช่วยบริหารทรัพยากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและควบคุมจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างคุ้มค่า

The performance driven cleaning service, that delivers a higher quality, more efficient cleaning with proof of performance.

สนใจใช้บริการไอเอฟเอส ?