รางวัลและการรับรอง

You are here:

รางวัลต่างๆ เหล่านี้ คือ เครื่องยืนยันถึงความเชี่ยวชาญและความมุ่งมั่นของไอเอฟเอส ในการออกแบบโซลูชั่นงานบริการ ที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพทางธุรกิจของลูกค้าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค

A Remarkable Journey of IFS

Facility Services
Facility Services
Facility Services
Facility Services
Facility Services
Facility Services
Facility Services
Facility Services
Facility Services

Interested in our services?