เจ้าหน้าที่ธุรการ

รายละเอียดงาน

 1. ดำเนินการด้านการจัดการสำนักงานทั่วไป เช่น จัดการเอกสาร เตรียมเอกสารที่จำเป็นตามคำขอ จัดการเครื่องมือและอุปกรณ์สำนักงาน จัดการอุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ
 2. จัดการฐานข้อมูลและข้อมูลองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าสาธารณูปโภค สัญญาเช่ารถ หรืออาคาร และอื่นๆ
 3. ประสานงานและติดต่อสื่อสารกับบุคคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 4. ช่วยในการจัดการทรัพย์สินขององค์กร เช่น บริหารจัดการวัสดุสิ้นเปลือง และเครื่องเขียน
 5. ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในกิจกรรมภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องจัดเก็บสัญญาเช่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 22 – 35 Years
 • จบปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบมีทักษะในการสื่อสาร
 • ความรอบรู้และทักษะทางด้านสำนักงาน เช่น การจัดการเอกสาร การเครื่องมือสำนักงาน เทคนิคการจัดการสำนักงาน และการใช้ซอฟต์แวร์สำนักงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี เป็นที่เข้าใจและมีความชัดเจนในการพูด การเขียน และการรับสื่อสารกับผู้อื่นในทีมงานหรือลูกค้าภายในองค์กร
 • สามารถในการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถจัดตารางการทำงาน การนัดหมาย และกิจกรรมอื่น ๆ ได้ตรงเวลาและเป็นระเบียบ
 • ความสามารถในการทำงานรอบคอบและใส่ใจรายละเอียด เพื่อให้งานที่ดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพ
 • สามารถควบคุมดูแลเอกสารต่าง ๆ ให้สอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติการควบคุมเอกสาร
 • มีไหวพริบในการทำงาน และมีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานได้
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในทีมได้อย่างราบรื่น และมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงาน
 • มีใจรักการบริการ และให้ความสำคัญต่อผลลัพธ์ของงาน

ติดต่อ

ส่งเรซูเม่ และเอกสารสมัครงานได้ที่:

คุณภัทร์ศักดิ กาญจนภู [ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ]
อีเมล: :phatsak.k@ifs-thailand.com

บริษัท ไอเอฟเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด 365/1 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Share this post
Facebook
LinkedIn