Innovation Bootcamp #1

งานสัมมนาพัฒนาทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีให้แก่พนักงานระดับหัวหน้าหน่วยงาน

โดย คุณวรพงศ์ ผดุงเกียรติสกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอเอฟเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ ได้ริเริ่มการจัดสัมมนานี้ขึ้น เพื่อมุ่งเพิ่มศักยภาพของพนักงาน ด้วยการอัปเดตความรู้ สร้างความเข้าใจในนวัตกรรมใหม่ๆ ที่บริษัทได้นำมาเสริมในบริการต่างๆ  

นอกจากจะอัปสกิลเพิ่มความรู้กันแล้ว ภายในงานยังมีบูธแสดงนวัตกรรมและสันทนาการต่างๆ ให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

Innovation Bootcamp ครั้งนี้ จัดขึ้นที่อิงธาร รีสอร์ต จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 11-12 พ.ย. 2566 ที่ผ่านมา

Share this post
Facebook
LinkedIn