บริการรักษาความปลอดภัยแบบรีโมต

IFS Remote Detect ระบบรักษาความปลอดภัยแบบรีโมต เทคโนโลยีเพื่อการบริการรักษาความปลอดภัย ที่นำระบบตรวจจับผู้บุกรุก และเทคโนโลยีAI เข้ามาทำงานร่วมกับศูนย์เฝ้าระวังและสั่งการของไอเอฟเอส (Central Monitoring & Command Centre) เพื่อประสิทธิภาพที่ดี และแม่นยำยิ่งขึ้นในการตรวจสอบการบุกรุกหรือพฤติกรรมที่น่าสงสัยบริเวณพื้นที่ที่กำหนดไว้

บริการหุ่นยนต์ทำความสะอาด

อีกระดับของงานบริการทำความสะอาดจากไอเอฟเอส ด้วยการนำหุ่นยนต์ทำความสะอาดอัจฉริยะที่มีเทคโนโลยีAI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่เหนือกว่าและวัดผลได้

บริการบริหารอาคารครบวงจร

บริการบริหารอาคารครบวงจร (IFM) จากไอเอฟเอส คือบริการช่วยวางแผนและจัดการระบบงานอาคารในทุกๆด้าน ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

บริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม

ไอเอฟเอส ให้บริการงานด้านเทคนิคและวิศวกรรม สร้างสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงดูแลทรัพย์สินของคุณให้ใช้งานได้อย่างดีที่สุดตลอดอายุการใช้งาน ทีมช่างและวิศวกรของเรา พร้อมให้บริการดูแลตั้งแต่การบำรุงรักษาทั่วไป จนถึงการบริหารจัดการการใช้พลังงานในอาคาร ตอบโจทย์ตามความต้องการของทุกกลุ่มธุรกิจ

บริการสนันสนุนงานอาคาร

การดูแลบำรุงรักษาพื้นที่รอบอาคารนั้น เปรียบเหมือนการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับผู้มาติดต่ออาคารสำนักงานของคุณ งานบำรุงรักษาพื้นที่รอบอาคารแต่ละจุด เป็นงานที่ต้องใส่ใจดูแลเป็นประจำ ไอเอฟเอส จึงได้ออกแบบบริการที่ครอบคลุมการดูแลทุกพื้นที่รอบอาคาร เราไม่เพียงมอบบริการที่มีคุณภาพ แต่สามารถช่วยให้ธุรกิจคุณลดค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคารลงได้อีกด้วย

บริการสนันสนุนสำนักงาน

บริการสนับสนุนจากไอเอฟเอส ออกแบบขึ้นเพื่อช่วยจัดการงานที่ไม่ใช่แกนหลักของธุรกิจลูกค้า ให้คุณบริหารงานหลักได้แบบไม่ต้องกังวล และมอบหน้าที่การสรรหาพนักงานให้เรา ไม่ว่าจะเป็นบริการพนักงานสนับสนุนสำนักงาน พนักงานสนับสนุนงานค้าปลีก หรือพนักงานสนับสนุนงานโรงงาน เราพร้อมสนับสนุนธุรกิจคุณเสมอ ปัจจุบัน ไอเอฟเอส ได้ให้บริการจัดหาแรงงานสนับสนุนที่มีความสามารถในด้านต่างๆ แก่ลูกค้าในหลากหลายภาคธุรกิจมาแล้วกว่า 9,000 คน

บริการทำความสะอาด

บริการทำความสะอาดคือการมอบสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรแก่คุณ การจ้างบริการทำความสะอาดจากภายนอกหมายความว่าธุรกิจของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ความสามารถหลักของคุณได้