การศึกษา

You are here:
Education, Facility Service

การศึกษา

สภาพแวดล้อมของโรงเรียนควรเป็นสถานที่ที่ไม่เพียงแต่สร้างความพึงพอใจให้กับทั้งผู้ปกครองและหน่วยงานกำกับดูแลเท่านั้น แต่ยังเป็นที่ที่ผู้ปกครองยินดีที่จะส่งบุตรหลานไปเรียนด้วย มาตรฐานสูงสุดของการบริการดูแลอาคารเท่านั้นที่จะช่วยให้เกิดพื้นที่ที่ปลอดภัยและส่งเสริมการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี โดย ไอเอฟเอส จะจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่นักเรียนสามารถเติบโตและสร้างความเป็นเลิศในกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง การทำงานของ ไอเอฟเอส กับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทยมอบความเป็นเลิศด้านการบริการและรวมถึงบริการที่ออกแบบให้เหมาะกับลูกค้าด้านการศึกษาทุกประเภทและทุกขนาด

Interested in our services?