ธุรกิจการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

You are here:
Transportation and Infrastructure, Facility Service, Facility Management

ธุรกิจการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

ไอเอฟเอส ได้เป็นผู้ให้บริการงานทำความสะอาด ดูแลสุขอนามัยให้แก่โครงการต่าง ๆ มากมายทั่วประเทศในธุรกิจการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยความเชี่ยวชาญการบริหารอาคารแบบครบวงจร เราให้ความสำคัญต่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดน่าอยู่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้เดินทาง ผู้เยี่ยมชมและพนักงานผู้อาศัยในสถานที่ ไอเอฟเอส เราออกแบบโซลูชั่นงานบริการที่ได้มาตรฐานระดับสูง เพราะคุณภาพงานบริการคือสิ่งที่เรายึดมั่นในการดำเนินกิจการ รวมถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพบริการที่ดีที่สุด

Interested in our services?