นโยบายการใช้คุกกี้

You are here:

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลด และจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์ จากนั้น คุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์เดิมในแต่ละครั้งที่ผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าว หรือถูกส่งไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่รองรับคุกกี้นั้นได้ โดยคุกกี้มีประโยชน์ในการช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์ของผู้ใช้ได้ และให้บริการที่เหมาะสมกับผู้ใช้มากยิ่งขึ้น

การใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันไม่ได้จำกัดเพียงการใช้ในเว็บไซต์ และเว็บเบราว์เซอร์ แต่รวมถึงแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งโดยทั่วไป จะเชื่อมต่อกับเว็บไซต์และบริการบนเว็บไซต์ก็สามารถสร้างคุกกี้ได้เช่นกัน คุกกี้มีหน้าที่ทำงานได้หลากหลาย เช่น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ จดจำสิ่งที่ผู้ใช้ชื่นชอบ และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้เว็บไซต์ นอกจากนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้จะได้รับโฆษณาออนไลน์ที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น โดยคุกกี้ที่มีการใช้งานบนเว็บไซต์ของ บริษัท ไอเอฟเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด (ประเทศไทย) แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

 • คุกกี้ที่จำเป็น

 คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย และทำให้ท่านสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพครบทุกฟังก์ชั่น ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ผ่านระบบของเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

 คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถวัดผล ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหาสินค้า/บริการและเว็บไซต์ของเราเพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ประเมิน และพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

 คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยจดจำข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลการตั้งค่าหรือตัวเลือกที่ท่านเคยเลือกไว้บนเว็บไซต์ เช่น ภาษาที่แสดงบนเว็บไซต์ ขนาดตัวอักษรที่ตั้งค่า เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจใช้งานเว็บไซต์ได้ไม่สะดวกและไม่เต็มประสิทธิภาพ

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

 คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับตัวท่าน เพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์และนำเสนอเนื้อหา สินค้า/บริการ และ/หรือ โฆษณาที่เหมาะสมกับความสนใจของท่านได้

ในการใช้บริการเว็บไซต์ของIFS ผู้ใช้รับทราบว่า IFS อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานคุกกี้ประเภทต่างๆ ดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของ IFS ทั้งนี้ หากมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดทราบว่านโยบายการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์บุคคลที่สามอาจมีความแตกต่างจากเว็บไซต์ IFS ผู้ใช้สามาถตรวจสอบนโยบายการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์บุคคลดังกล่าวก่อนการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ไอเอฟเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด (ประเทศไทย) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราเข้าใจดีว่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณคือสิ่งสำคัญที่สุด นโยบายคุ้มครงข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ต้องการแจ้งให้ผู้ใช้ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบถึงวัตุประสงค์ รายละเอียดการเก็บข้อมูล ใช้ และหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์
 • ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น IP Address MAC Address Cookie ID
 • ข้อมูลอื่นๆ เช่น การใช้งานเว็บไซต์ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ของการเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

ไอเอฟเอสดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการ รวมถึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานและตามที่กฏหมายกำหนด

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ไอเอฟเอสจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นต่อการประมวลผล เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษาดังกล่าวหรือไม่มีความจำเป็นที่จะประมวลผลอีกต่อไป ไอเอฟเอสจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ไอเอฟเอสจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ไว้เป็นอย่างดี เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม โดยได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล การสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข การนำข้อมูลไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอำนาจหรือโดยไม่ชอบ นอกจากนี้ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา และผู้รับข้อมูลจากไอเอฟเอสมีหน้าที่ต้องรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการรักษาความลับที่ไอเอฟเอสกำหนดขึ้น

สิทธิของผู้ใช้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง

สิทธิของผู้ใช้เป็นสิทธิตามกฎหมายที่ผู้ใช้ควรทราบ โดยผู้ใช้สามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และนโยบายที่กำหนดไว้ ตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่ไอเอฟเอสกำหนด

 • สิทธิขอถอนความยินยอม: หากผู้ใช้ได้ให้ความยินยอมให้ไอเอฟเอสเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ (ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ผู้ใช้ให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น) ผู้ใช้มีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อยู่กับไอเอฟเอส เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้อยู่
 • สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล: ผู้ใช้มีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของไอเอฟเอส และขอให้ไอเอฟเอสทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้ รวมถึงขอให้ไอเอฟเอสเปิดเผยว่าไอเอฟเอสได้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้มาได้อย่างไร
 • สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล: ผู้ใช้มีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้ได้ หากผู้ใช้เชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าไอเอฟเอสหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อผู้ใช้ได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว
 • สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล: ผู้ใช้มีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่ไอเอฟเอสอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของผู้ใช้ หรือกรณีอื่นใดที่ไอเอฟเอสหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ผู้ใช้ขอให้ไอเอฟเอสระงับการใช้แทน
 • สิทธิร้องเรียน: ผู้ใช้มีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากผู้ใช้เชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง