เกี่ยวกับ IFS

You are here:
IFS Facility Services, Facility Solution

รู้จักกับ ไอเอฟเอส

ไอเอฟเอส ผู้ให้บริการบริหารอาคารครบวงจรชั้นนำในประเทศไทย เราออกแบบโซลูชั่นงานบริการตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละประเภทธุรกิจ ทั้งบริการทำความสะอาด รักษาความปลอดภัย งานสนับสนุนสำนักงาน อาคาร รวมถึงบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม ปัจจุบัน ไอเอฟเอสได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากว่า 1,500 รายจากหลากหลายกลุ่มธุรกิจ โดยบริษัทมีพนักงานที่ให้บริการงานด้านต่างๆ กว่า 30,000 คน ทั่วประเทศ

ไอเอฟเอส เรามุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานบริการ ด้วยการนำความรู้และประสบการณ์ต่างๆจากทุกมุมโลกเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้รับบริการที่ได้มาตรฐานระดับสูง

บริษัทให้ความสำคัญกับความเป็นเลิศในการให้บริการผ่านนวัตกรรม เรานำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ร่วมกับงานบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของทุกโซลูชั่น ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ความซื่อสัตย์และการใส่ใจในคุณภาพของเรา นับเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จ และช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ามาอย่างยาวนาน

Management Team

Worapong Padungkirtsakul Chief Executive Officer

Michael Wolf
Chief Financial Officer

Glenn Liddell
Operations Director

Dusadee Ngarmchome
Operations Director

Kannika Srisarakham
Operations Director

Sapphaphet Pojasan
General Manager, Human Resources

Pacharavalai Sanpari
Commercial Director

จรรยาบรรณทางธุรกิจของไอเอฟเอส

ไอเอฟเอส ตระหนักถึงความสำคัญในการการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจตามหลักจริยธรรม คุณธรรม มาตราฐานทางศีลธรรม รวมถึงการปฏิบัติตามระเบียบกฏเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องตามจรรยาบรรณและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี