ค่านิยมของเรา

You are here:
Facility Service, Facility Solutions

ความซื่อสัตย์

ความซื่อสัตย์เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งที่ ไอเอฟเอส ทำ เป็นหนึ่งในค่านิยมหลักที่เชื่อมโยงเราทุกคน เรามีชื่อเสียงในเรื่องความซื่อสัตย์ ซึ่งแสดงออกผ่านทางพนักงานชายและหญิงของ ไอเอฟเอส สิ่งนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าของเรา ทำให้เรามีการสื่อสารแบบเปิดกว้าง และมีความรู้สึกเป็น “ครอบครัว” รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานโดยรวมที่ดีขึ้นด้วย
Facility Service, Facility Solutions

ความเป็นผู้ประกอบการ

การกระทำสำคัญกว่าคำพูด เป็นที่ทราบกันดีว่า ไอเอฟเอส ให้ความสำคัญกับการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้าเช่นเดียวกับของเราเอง เราต้องการพิสูจน์ให้ลูกค้าเห็นในทุกๆ วันว่า เรามีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ สร้างสภาพแวดล้อมที่สามารถเติบโตได้และช่วยลูกค้ารวมถึงตัวเราเองในการปรับปรุงเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นตลอดเวลา

Facility Service, Facility Solutions

ความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบเป็นหัวใจสำคัญที่ ไอเอฟเอส การตัดสินใจภายในองค์กรเริ่มต้นจากพนักงานแถวหน้าของเราผู้ให้บริการลูกค้าที่มีข้อมูลและเข้าใจความต้องการของลูกค้า เราส่งเสริมให้พนักงานของเรามีความรู้สึกเป็นเจ้าของบริษัท ทีมงานของ ไอเอฟเอส มีความมุ่งมั่น ความรับผิดชอบ ความภักดี และความคิดริเริ่ม ทำให้เราสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม

คุณภาพ

เราให้บริการอย่างมืออาชีพ เราให้คำมั่นสัญญาในสิ่งที่เราส่งมอบและจะเราส่งมอบสิ่งที่เราสัญญา เราไม่เพียงแต่ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดในการทำธุรกิจเท่านั้น แต่เรายังมีความมุ่งมั่นและใส่ใจในคุณภาพอย่างมากในการบริการของเรา

Interested in our services?