ไอเอฟเอส ให้บริการงานด้านเทคนิคและวิศวกรรม สร้างสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงดูแลทรัพย์สินของคุณให้ใช้งานได้อย่างดีที่สุดตลอดอายุการใช้งาน ทีมช่างและวิศวกรของเรา พร้อมให้บริการดูแลตั้งแต่การบำรุงรักษาทั่วไป จนถึงการบริหารจัดการการใช้พลังงานในอาคาร ตอบโจทย์ตามความต้องการของทุกกลุ่มธุรกิจ

ช่างไฟฟ้า วิศวกรอาคาร Technical Service, Mechanic, Facility Service

บริการวิศวกรรมงานระบบ:

โซลูชั่นงานวางแผนและดูแลระบบทางวิศวกรรมต่างๆภายในอาคาร ให้บริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์วางแผนงานระบบโครงสร้างพื้นฐานอาคารแบบครบวงจร

  • ระบบปรับอากาศ HVAC
  • ระบบไฟฟ้า
  • ระบบสุขาภิบาล
  • ระบบป้องกันและสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้

บริการจัดการประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

โซลูชั่น ที่จะช่วยตรวจสอบและบริหารจัดการการใช้พลังงานภายในอาคารหริอโรงงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
การจัดการการใช้พลังงานของเรา มุ่งเน้นที่การตรวจเช็กและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า รวมถึงลดค่าใช้จ่ายให้แก่ธุรกิจคุณ
บริการจัดการพลังงาน Energy Saving Management

Need more service detail ?