ความมั่นใจในความปลอดภัยของคุณคือหน้าที่ของเรา ไอเอฟเอสมอบบริการงานรักษาความปลอดภัยที่สามารถออกแบบได้ตามความต้องการและความเหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจของคุณได้โซลูชั่นที่ตอบโจทย์ความปลอดภัยและสร้างความสบายใจสูงสุดให้แก่ผู้อยู่อาศัยในอาคาร โดยบริการของเรานั้นครอบคลุมทั้งพนักงานรักษาความปลอดภัย และระบบรักษาความปลอดภัยแบบอิเล็กทรอนิกส์

Man Guard, Security, Facility Service

พนักงานรักษาความปลอดภัย

ไอเอฟเอส ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม เข้ามาอบรมความรู้และฝึกฝนทักษะจำเป็น เพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจได้ว่าธุรกิจจะได้รับการดูแลจากบุคลากรที่คุณภาพและความสามารถในการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุด

บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยจากเรา

  • ดูแล ปกป้องและจัดการเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิด
  • ฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษามาตรฐานการรักษาความปลอดภัย
  • หมดกังวลเรื่องความยุ่งยากในการสรรหาพนักงาน เพราะไอเอฟเอส จะเป็นผู้จัดการดูแลทุกอย่างแทนคุณ

ระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์

ไอเอฟเอส ยกระดับบริการรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ผสานเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยเข้ามาช่วยควบคุมดูแล รวมถึงบริหารการเข้าออกอาคารสถานที่ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยอีกด้วย

บริการรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์:

  • ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ
  • ระบบตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียน
  • ระบบเปิดปิดไม้กั้นอัตโนมัติ
  • ระบบตรวจใต้ท้องรถ

Need more service detail ?