ไอเอฟเอส เราออกแบบบริการทำความสะอาดตามความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มธุรกิจ การทำงานทุกขั้นตอนของเราได้คุณภาพตามมาตรฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลูกค้าผู้ใช้บริการจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบริการของเรา ด้วยการเลือกใช้อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ และการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง

สภาพแวดล้อมที่สะอาดของอาคารสำนักงาน ไม่เพียงส่งผลต่อสุขภาพ และประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน แต่ยังสามารถสร้างความประทับใจ และบรรยากาศที่ดีต่อแขกหรือผู้มาติดต่ออีกด้วย ในฐานะผู้เชี่ยวชาญงานบริการทำความสะอาดอาคาร ลูกค้าสามารถวางใจให้เราจัดการดูแลงานความสะอาด เพื่อให้มีเวลาบริหารงานที่สำคัญกว่าของคุณ

ไอเอฟเอส เราให้บริการงานทำความสะอาดครบวงจร ตั้งแต่ การทำความสะอาดห้องน้ำ การทำความสะอาดที่สูง พนักงานงานทำความสะอาดประจำสำนักงาน การทำความสะอาดพิเศษเฉพาะด้าน และหุ่นยนต์ทำความสะอาดอัจฉริยะ

Cleaning at Hieght ทำความสะอาดตึก, ทำความสะอาดกระจก Facility Service

การทำความสะอาดที่สูง

ทีมงานทุกคนของไอเอฟเอส ได้รับการฝึกฝนและผ่านคุณสมบัติครบถ้วนในการทำความสะอาดที่สูง พนักงานของเรามีความสามารถในการใช้งานอุปกรณ์อย่างเชี่ยวชาญ มีทักษะการทำความสะอาดได้อย่างหมดจด แม้บริเวณที่เข้าถึงได้ยาก

ไอเอฟเอส เราให้ความสำคัญทั้งการส่งมอบคุณภาพงานบริการที่ดีที่สุด และความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการทำงานของพนักงานเรา

บริการของเรายังครอบคลุมถึงการทำความสะอาดเพดาน กำแพง งานทำความสะอาดกระจกหรือหน้าต่างทั้งภายนอกและภายในอาคารอีกด้วย

พนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงาน

ดูแลสุขอนามัยและความสะอาดอาคารสำนักงานของคุณ ด้วยบริการพนักงานทำความสะอาดประจำวันจากไอเอฟเอส บริการของเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดคุณภาพสูงสำหรับงานทำความสะอาดอาคารให้แก่ลูกค้า จึงสามารถช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่พนักงานในอาคาร เราเชื่อว่าการมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด จะช่วยสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่ผู้อยู่อาศัยภายในได้เช่นกัน 

แม่บ้านทำความสะอาดสำนักงาน, Cleaning Service, Facility Service

การทำความสะอาดพิเศษเฉพาะด้าน

ไอเอฟเอส เข้าใจดีว่าธุรกิจเฉพาะนั้น ย่อมต้องการการดูแลเป็นพิเศษเช่นกัน เราจึงออกแบบและพัฒนาบริการทำความสะอาดเฉพาะด้านขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างของธุรกิจ
บริการทำความสะอาดพิเศษเฉพาะด้านของเรา ครอบคลุมหลายกลุ่มธุรกิจ เช่น ธุรกิจการดูแลสุภาพ เภสัชกรรม ธุรกิจพลังงาน และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น พนักงานของเราทุกคน ได้รับการฝึกฝนทักษะการทำความสะอาดเฉพาะด้าน คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับคุณภาพงานบริการที่ดีที่สุดจากเรา

คุณภาพความสะอาด คือสิ่งสำคัญสำหรับเรา ไอเอฟเอส จึงมีระบบตรวจสอบคุณภาพงานทำความสะอาดประจำวันของพนักงานผ่านช่องทางออนไลน์ โดยทำการติดตั้งคิวอาร์โค้ดที่จุดทำความสะอาดต่างๆ ซึ่งหัวหน้างานทำความสะอาดจะสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อทำการบันทึกข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพความสะอาดเข้าสู่ระบบ ลูกค้าของเราจึงสามารถติดตามผลหรือเข้าดูข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานได้แบบเรียลไทม์

ไอเอฟเอส มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้งาน เรามีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับให้ผู้ใช้ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการทำความสะอาด ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจนี้ นับเป็นสิ่งสำคัญต่อการปรับปรุงคุณภาพบริการของเราให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Need more service detail ?