บริการบริหารอาคารครบวงจร (IFM) จากไอเอฟเอส คือบริการช่วยวางแผนและจัดการระบบงานอาคารในทุกๆด้าน ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

Integrated Facility Management

บริการนี้ เป็นการรวมทุกบริการและทุกฟังก์ชันการสนับสนุนต่างๆ ไว้ในโซลูชันเดียว อีกทั้งผสานทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย พนักงานผู้เชี่ยวชาญ และแผนปฏิบัติงานที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ ให้บริการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจคุณ

  • บริหารค่าใช้จ่ายได้แบบคุ้มค่า
  • คุณภาพงานระดับมืออาชีพ
  • ลดขั้นตอนการจัดการและการสื่อสาร
  • กำจัดทุกความเสี่ยงเพียงให้เราเป็นผู้ดูแล ให้คุณมั่นใจได้ในมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ร่างกาย และสิ่งแวดล้อม

ข้อดีของการใช้บริการบริหารจัดการอาคารครบวงจรไอเอฟเอส

  • เพิ่มศักยภาพการทำงาน
  • ติดตามและวิเคราะห์การทำงานอย่างเป็นระบบ
  • บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า ใช้งานได้ยาวนานขึ้น
  • ประสานงานกับส่วนต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ควบคุมดูแลการจัดเก็บอะไหล่
  • ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

Need more service detail ?